نگارخانه_ابومسلمی :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

نگارخانه ی ابومسلمی دوم/ امیررضا خادم: اگر کسی می تواند هزینه های تیم محبوب ابومسلم را تضمین کند، پیش بیاید تا تیم به آنها واگذار شود

| ۴۴۳ |

امیر رضا خادم معاون حقوقی و امور استان های وزارت ورزش و جوانان کشور:  

اگر کسی می تواند هزینه های تیم محبوب ابومسلم را تضمین کند، پیش بیاید تا تیم به آنها واگذار شود


.

| ۴۱۳ |

نگارخانه ابومسلمی سوم/ یاد باد آن روزگاران یاد باد

دریافت فایل پوستر در ابعاد بزرگتر و باکیفت تر ...


نگارخانه ی ابومسلمی پنجم/ یادباد آن روزگاران یاد باد

| ۴۲۱ |

دریافت فایل پوستر در ابعاد بزرگتر و با کیفیت بهتر... 

نگارخانه ی ابومسلمی چهارم/ یادباد آن روزگاران یاد باد

| ۴۰۰ |

دریافت فایل پوستر در ابعاد بزرگتر و کیفیت بهتر ... 

نگارخانه ابومسلمی، یاد باد آن روزگاران یاد باد

| ۳۹۰ |

دریافت فایل پوستر در ابعاد بزرگتر و با کیفیت بهتر... 

نگارخانه ابومسلمی اول، لوگوی باشگاه

| ۳۹۸ |

دریافت فایل بزرگتر و با کیفیت تر پوستر... 

نگارخانه ابومسلمی هفتم، یاد باد آن روزگاران یاد باد

| ۳۸۷ |