لیدرهای تیم :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

وداع با نگهبان ابومسلم+ عکس | مرد اول سکوهای تختی رفت، «صادق درویش» روحش شاد

| ۷۵۴ |
  • ۷۵۴

وداع با نگهبان ابومسلم+ عکس| مرد اول سکوهای تختی رفتدرباره مردی که ۴۰ سال هوادار بی مزد و منت مشکی‌ها روی سکو‌ها بود. بهنام اخوت | شهرآرانیوز؛ درست انگار همین دیروز بود که صدای گرفته‌اش در ورزشگاه تختی مشهد طنین‌انداز می‌شد و به‌دنبال آن، هواداران سکو‌های ورزشگاه شهر را به آتش فریادشان می‌کشیدند. لیدر موسپید، روزگاری که موهایش مشکی بود و قوه جوانی داشت، ابومسلمی دوآتشه بود و تا آخر عمرش هم حسرت عشق ازدست‌رفته مشکی را می‌کشید.

حسین محمودی

| ۱۰۴۷ |
  • ۱۰۴۷
حسین محمودی ، از لیدران قدیمى ابومسلم

رضا جنگ ازما

| ۷۹۴ |
  • ۷۹۴
رضا جنگ ازما ، لیدر مشکی پوشان

رضا جنگ ازما

| ۹۰۳ |
  • ۹۰۳
رضا جنگ ازما ، لیدر مشکی پوشان

محمد یاقوتى

| ۷۷۵ |
  • ۷۷۵
محمد یاقوتى ، لیدر جوان ابومسلم

محمد یاقوتى

| ۹۲۱ |
  • ۹۲۱
محمد یاقوتى ، لیدر جوان ابومسلم

رضا پاکدامن

| ۷۷۳ |
  • ۷۷۳
رضا پاکدامن ، از لیدران قدیمى مشکی پوشان