لیدرهای تیم :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۷ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

وداع با نگهبان ابومسلم+ عکس | مرد اول سکوهای تختی رفت، «صادق درویش» روحش شاد

  • ۸۱۸

وداع با نگهبان ابومسلم+ عکس| مرد اول سکوهای تختی رفتدرباره مردی که ۴۰ سال هوادار بی مزد و منت مشکی‌ها روی سکو‌ها بود. بهنام اخوت | شهرآرانیوز؛ درست انگار همین دیروز بود که صدای گرفته‌اش در ورزشگاه تختی مشهد طنین‌انداز می‌شد و به‌دنبال آن، هواداران سکو‌های ورزشگاه شهر را به آتش فریادشان می‌کشیدند. لیدر موسپید، روزگاری که موهایش مشکی بود و قوه جوانی داشت، ابومسلمی دوآتشه بود و تا آخر عمرش هم حسرت عشق ازدست‌رفته مشکی را می‌کشید.

حسین محمودی

  • ۱۱۳۰
حسین محمودی ، از لیدران قدیمى ابومسلم

رضا جنگ ازما

  • ۸۵۶
رضا جنگ ازما ، لیدر مشکی پوشان

رضا جنگ ازما

  • ۹۷۱
رضا جنگ ازما ، لیدر مشکی پوشان

محمد یاقوتى

  • ۸۴۱
محمد یاقوتى ، لیدر جوان ابومسلم

محمد یاقوتى

  • ۹۹۳
محمد یاقوتى ، لیدر جوان ابومسلم

رضا پاکدامن

  • ۸۳۱
رضا پاکدامن ، از لیدران قدیمى مشکی پوشان