برنامه بازی ها :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

ابومسلم - مقاومت

| ۲۴۴ |
هفته نهم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم .......... مقاومت شیراز   جمعه 10 مهر 1388 – ساعت 17:15  ورزشگاه حافظیه شیراز

ابومسلم - مقاومت

| ۳۲۲ |
هفته نهم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم .......... مقاومت شیراز   جمعه 10 مهر 1388 – ساعت 17:15  ورزشگاه حافظیه شیراز

طوفان مشکی ، بیدار می شود

| ۲۶۹ |
هفته هشتم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم .......... استقلال تهران   پنجشنبه 2 مهر 1388 – ساعت 15:00   ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه مشهد به امید پیروزی مشکی پوشان خراسان هفته هفتم * پیکان قزوین 2 - ابومسلم مشهد صفر گل‌ها: میثم حاجیان (65 - گل به خودی) و ایمان رزاقی راد (88)

طوفان مشکی ، بیدار می شود

| ۳۰۱ |
هفته هشتم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم .......... استقلال تهران   پنجشنبه 2 مهر 1388 – ساعت 15:00   ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه مشهد به امید پیروزی مشکی پوشان خراسان هفته هفتم * پیکان قزوین 2 - ابومسلم مشهد صفر گل‌ها: میثم حاجیان (65 - گل به خودی) و ایمان رزاقی راد (88)

ابومسلم .... پیکان در قزوین

| ۲۵۱ |
هفته هفتم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم .......... پیکان قزوین   شنبه 28 شهریور 1388 – ساعت 21:00 ورزشگاه شهید رجایی قزوین

ابومسلم .... پیکان در قزوین

| ۳۲۹ |
هفته هفتم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم .......... پیکان قزوین   شنبه 28 شهریور 1388 – ساعت 21:00 ورزشگاه شهید رجایی قزوین

به امید پیروزی سیاه جامگان خراسان

| ۲۴۷ |
هفته ششم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم ....... راه اهن   یکشنبه 22 شهریور 1388 – ساعت 21:00   ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه مشهد  به امید پیروزی مشکی پوشان خراسان

به امید پیروزی سیاه جامگان خراسان

| ۳۱۲ |
هفته ششم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم ....... راه اهن   یکشنبه 22 شهریور 1388 – ساعت 21:00   ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه مشهد  به امید پیروزی مشکی پوشان خراسان

به امید پیروزی سیاه جامگان خراسان

| ۲۵۹ |
هفته ششم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم ....... راه اهن   یکشنبه 22 شهریور 1388 – ساعت 21:00   ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه مشهد  به امید پیروزی مشکی پوشان خراسان

به امید پیروزی سیاه جامگان خراسان

| ۳۰۳ |
هفته ششم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم ....... راه اهن   یکشنبه 22 شهریور 1388 – ساعت 21:00   ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه مشهد  به امید پیروزی مشکی پوشان خراسان

ابومسلم .... شاهین

| ۲۶۰ |
هفته پنجم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم ....... شاهین   جمعه 13 شهریور 1388 – ساعت 21:00   ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر   به امید پیروزی مشکی پوشان خراسان

ابومسلم .... شاهین

| ۲۹۴ |
هفته پنجم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم ....... شاهین   جمعه 13 شهریور 1388 – ساعت 21:00   ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر   به امید پیروزی مشکی پوشان خراسان

مشکیته

| ۲۷۳ |
هفته چهارم لیگ برتر – لیگ نهم  ابومسلم خراسان ....... ذوب اهن اصفهان جمعه 6 شهریور 1388 – ساعت 21:00  ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه مشهد به امید پیروزی مشکی پوشان

مشکیته

| ۲۹۰ |
هفته چهارم لیگ برتر – لیگ نهم  ابومسلم خراسان ....... ذوب اهن اصفهان جمعه 6 شهریور 1388 – ساعت 21:00  ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه مشهد به امید پیروزی مشکی پوشان

ابومسلم خراسان ....... صبای قم

| ۲۷۷ |
هفته سوم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم خراسان ....... صبای قم   جمعه 30 مرداد 1388 – ساعت 19:15   ورزشگاه یادگار امام ره قم به امید پیروزی ابومسلم در این دیدار

ابومسلم خراسان ....... صبای قم

| ۳۶۶ |
هفته سوم لیگ برتر – لیگ نهم   ابومسلم خراسان ....... صبای قم   جمعه 30 مرداد 1388 – ساعت 19:15   ورزشگاه یادگار امام ره قم به امید پیروزی ابومسلم در این دیدار