جدول لیگ :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

لیگ برتر فوتبال ایران 88-89 هفته هجدهم

| ۸۳۵ |
  • ۸۳۵
تیم بازی  برد  مساوی باخت  زده خورده  تفاضل 1 سپاهان  18 11 4 3 32 14 18  37 2 ذوب‌آهن  18 9 6 3 28 18 10 33 3 مقاومت  18 7 9 2 24 16 8 30 4 پرسپولیس  18 7 8 3 29 22 7 29 5 استیل‌آذین  18 7 7 4 31 26 5 28 6 پیکان  18 7 7 4 22 18 4 28 7 استقلال  18 7 6 5 24 18 6  27 8 تراکتور‌سازی  18 7 6 5 27 24 3 27 9 ملوان  18 6 7 5 16 22 6- 25 10 استقلال‌اهواز  18 6 6 6 26 28 2- 24 11 سایپا  18 6 5 7 24 29 5- 23 12 صبای‌قم  18 6 2 10 24 28 4- 20 13 مس  18 5 4 9 27 35 8- 19 14 شاهین  18 3 9 6 21 24 3- 18 15 راه‌آهن  18 4 6 8 21 29 8- 18 16 پاس  18 3 6 9 20 28 8- 15 17 فولاد  18 2 8 8 13 18 5- 14 18 ابومسلم  18 2 8 8 15 27 12- 14

جدول هفته هفدهم

| ۸۵۵ |
  • ۸۵۵
تیم بازی برد مساوی باخت گل ز گل خ تفاضل امتیاز 1 سپاهان  17 10 4 3 30 14 16 34 2 ذوب‌آهن  17 9 6 2 27 16 11 33 3 پیکان  17 7 7 3 22 17 5 28 4 استقلال  17 7 6 4 24 16 8 27 5 مقاومت  17 6 9 2 23 16 7 27 6 استیل‌آذین  17 7 6 4 29 24 5 27 7 پرسپولیس  17 6 8 3 27 22 5 26 8 تراکتور‌سازی  17 6 6 5 24 23 1 24 9 استقلال‌اهواز  17 6 6 5 26 26 0 24 10 ملوان  17 6 6 5 16 22 6- 24 11 صبای‌قم  17 6 2 9 23 25 2- 20 12 سایپا  17 5 5 7 22 28 6- 20 13 مس  17 5 4 8 27 33 6- 19 14 راه‌آهن  17 4 6 7 21 25 4- 18 15 شاهین  17 3 8 6 21 24 3- 17 16 پاس  17 3 5 9 18 26 8- 14 17 فولاد  17 1 8 8 9 18 9- 11 18 ابومسلم  17 1 8 8 13 27 14- 11

جدول لیگ برتر

| ۸۶۶ |
  • ۸۶۶
تیم بازی برد مساوی باخت گل ز گل خ تفاضل امتیاز 1 سپاهان  16 9 4 3 28 13 15 31 2 ذوب‌آهن  16 8 6 2 26 16 10 30 3 استقلال  16 7 6 3 22 13 9 27 4 استیل‌آذین  16 7 6 3 29 23 6 27 5 پرسپولیس  16 6 8 2 26 20 6 26 6 پیکان  16 6 7 3 19 15 4 25 7 مقاومت  16 5 9 2 21 15 6 24 8 ملوان  16 6 6 4 16 21 5- 24 9 تراکتور‌سازی  16 6 5 5 22 21 1 23 10 استقلال‌اهواز  16 5 6 5 25 26 1- 21 11 صبای‌قم  16 6 2 8 23 23 0 20 12 مس  16 5 4 7 27 32 5- 19 13 راه‌آهن  16 4 6 6 20 23 3- 18 14 سایپا  16 4 5 7 20 28 8- 17 15 شاهین  16 3 7 6 21 24 3- 16 16 پاس  16 3 4 9 16 24 8- 13 17 فولاد  16 1 7 8 9 18 9- 10 18 ابومسلم  16 0 8 8 12 27 15- 8

جدول هفته پانزدهم

| ۸۳۷ |
  • ۸۳۷
تیم بازی برد مساوی باخت گل ز گل خ تفاضل امتیاز 1 سپاهان  15 8 4 3 24 12 12 28 2 استقلال  15 7 6 2 20 10 10 27 3 ذوب‌آهن  15 7 6 2 25 16 9 27 4 پیکان  15 6 7 2 18 11 7 25 5 استیل‌آذین  15 6 6 3 23 21 2 24 6 مقاومت  15 5 8 2 21 15 6 23 7 پرسپولیس  15 5 8 2 24 19 5 23 8 استقلال‌اهواز  15 5 6 4 23 23 0 21 9 ملوان  15 5 6 4 15 21 6- 21 10 صبای‌قم  15 6 2 7 23 22 1 20 11 تراکتور‌سازی  15 5 5 5 19 19 0 20 12 مس  15 5 4 6 25 26 1- 19 13 سایپا  15 4 5 6 19 25 6- 17 14 شاهین  15 3 6 6 21 24 3- 15 15 راه‌آهن  15 3 6 6 17 21 4- 15 16 فولاد  15 1 7 7 9 17 8- 10 17 پاس  15 2 4 9 13 23 10- 10 18 ابومسلم  15 0 8 7 11 25 14- 8

جدول هفته چهاردهم لیگ برتر

| ۷۶۷ |
  • ۷۶۷
تیم بازی برد مساوی باخت گل ز گل خ تفاضل امتیاز 1 سپاهان  14 7 4 3 22 12 10 25 2 استقلال  14 6 6 2 18 9 9 24 3 ذوب‌آهن  14 6 6 2 23 16 7 24 4 پیکان  14 6 6 2 17 10 7 24 5 مقاومت  14 5 8 1 21 13 8 23 6 پرسپولیس  14 5 8 1 23 17 6 23 7 استیل‌آذین  14 5 6 3 21 20 1 21 8 صبای‌قم  14 6 2 6 22 20 2 20 9 مس  14 5 4 5 25 25 0 19 10 استقلال‌اهواز  14 4 6 4 19 21 2- 18 11 ملوان  14 4 6 4 14 21 7- 18 12 تراکتور‌سازی  14 4 5 5 18 19 1- 17 13 سایپا  14 4 5 5 17 21 4- 17 14 راه‌آهن  14 3 5 6 16 20 4- 14 15 شاهین  14 2 7 5 18 23 5- 13 16 پاس  14 2 5 7 14 20 6- 11 17 ابومسلم  14 0 8 6 11 23 12- 8 18 فولاد  14 0 7 7 7 16 9- 7

جدول هفته سیزدهم

| ۸۲۵ |
  • ۸۲۵
تیم بازی امتیاز 1 استقلال 13 24 2 پیکان 13 23 3 سپاهان 13 22 4 ذوب‌آهن 13 21 5 مقاومت 13 20 6 پرسپولیس 13 20 7 صبای‌قم 13 20 8 استیل‌آذین 13 20 9 ملوان 13 18 10 تراکتور‌سازی 13 17 11 سایپا 13 17 12 مس 13 16 13 استقلال‌اهواز 13 15 14 راه‌آهن 13 14 15 شاهین 13 12 16 پاس 13 8 17 فولاد 13 7 18 ابومسلم 13 7

هفته دوازدهم

| ۷۹۴ |
  • ۷۹۴
تیم بازی امتیاز 1 استقلال 12 23 2 سپاهان 12 22 3 پیکان 12 22 4 ذوب‌آهن 12 20 5 صبای‌قم 12 19 6 مقاومت 12 17 7 پرسپولیس 12 17 8 استیل‌آذین 12 17 9 سایپا 12 17 10 مس 12 16 11 ملوان 12 15 12 تراکتور‌سازی 12 14 13 راه‌آهن 12 14 14 استقلال‌اهواز 12 14 15 شاهین 12 9 16 پاس 12 8 17 ابومسلم 12 7 18 فولاد 12 6