باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

دست‌نشان: فردا با استیل‌آذین قرارداد امضا می‌کنم

| ۱۹۱ |
سرمربی تیم فوتبال استیل آذین گفت: برای عقد قرارداد با این تیم فردا راهی تهران می‌شوم. نادر دست نشان درباره روند مذاکراتش با باشگاه استیل آذین تصریح کرد: در حال حاضر خارج از تهران هستم و اگر مشکلی پیش نیاید و نظر مسئولان باشگاه استیل آذین تغییر نکرده باشد فردا برای عقد قرارداد به تهران می آیم. وی افزود: ...

دست‌نشان: فردا با استیل‌آذین قرارداد امضا می‌کنم

| ۲۲۰ |
سرمربی تیم فوتبال استیل آذین گفت: برای عقد قرارداد با این تیم فردا راهی تهران می‌شوم. نادر دست نشان درباره روند مذاکراتش با باشگاه استیل آذین تصریح کرد: در حال حاضر خارج از تهران هستم و اگر مشکلی پیش نیاید و نظر مسئولان باشگاه استیل آذین تغییر نکرده باشد فردا برای عقد قرارداد به تهران می آیم. وی افزود: ...

دست‌نشان: فردا با استیل‌آذین قرارداد امضا می‌کنم

| ۲۵۵ |
سرمربی تیم فوتبال استیل آذین گفت: برای عقد قرارداد با این تیم فردا راهی تهران می‌شوم. نادر دست نشان درباره روند مذاکراتش با باشگاه استیل آذین تصریح کرد: در حال حاضر خارج از تهران هستم و اگر مشکلی پیش نیاید و نظر مسئولان باشگاه استیل آذین تغییر نکرده باشد فردا برای عقد قرارداد به تهران می آیم. وی افزود: ...

دست‌نشان: فردا با استیل‌آذین قرارداد امضا می‌کنم

| ۲۲۲ |
سرمربی تیم فوتبال استیل آذین گفت: برای عقد قرارداد با این تیم فردا راهی تهران می‌شوم. نادر دست نشان درباره روند مذاکراتش با باشگاه استیل آذین تصریح کرد: در حال حاضر خارج از تهران هستم و اگر مشکلی پیش نیاید و نظر مسئولان باشگاه استیل آذین تغییر نکرده باشد فردا برای عقد قرارداد به تهران می آیم. وی افزود: ...

دست‌نشان: فردا با استیل‌آذین قرارداد امضا می‌کنم

| ۲۴۹ |
سرمربی تیم فوتبال استیل آذین گفت: برای عقد قرارداد با این تیم فردا راهی تهران می‌شوم. نادر دست نشان درباره روند مذاکراتش با باشگاه استیل آذین تصریح کرد: در حال حاضر خارج از تهران هستم و اگر مشکلی پیش نیاید و نظر مسئولان باشگاه استیل آذین تغییر نکرده باشد فردا برای عقد قرارداد به تهران می آیم. وی افزود: ...

دست‌نشان: فردا با استیل‌آذین قرارداد امضا می‌کنم

| ۲۸۳ |
سرمربی تیم فوتبال استیل آذین گفت: برای عقد قرارداد با این تیم فردا راهی تهران می‌شوم. نادر دست نشان درباره روند مذاکراتش با باشگاه استیل آذین تصریح کرد: در حال حاضر خارج از تهران هستم و اگر مشکلی پیش نیاید و نظر مسئولان باشگاه استیل آذین تغییر نکرده باشد فردا برای عقد قرارداد به تهران می آیم. وی افزود: ...

قاسمی: استیلی یا غیاثیان سرمربی ابومسلم می‌شوند

| ۲۲۰ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: به نادر دست نشان فقط تا فردا مهلت می دهیم تا به مشهد بیاید. حسین قاسمی اظهار داشت: امروز با حسین هدایتی در مورد نادر دست نشان صحبت کردم. ایشان گفت هنوز قراردادی با این مربی امضا نکرده ایم و تا پایان امروز وضعیت سرمربیگری استیل آذین مشخص می شود. مدیرعامل باشگاه ابومسلم تاکید کرد: دست نشان تا فردا از ما فرصت خواسته است و اگر او روز آینده تکلیفش را باشگاه ابومسلم مشخص نکند به سراغ گزینه های دیگر می رویم و از بین حمید استیلی و کاظم غیاثیان یکی را به عنوان سرمربی تیم ابومسلم انتخاب خواهیم کرد. منبع : فارس

قاسمی: استیلی یا غیاثیان سرمربی ابومسلم می‌شوند

| ۲۰۰ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: به نادر دست نشان فقط تا فردا مهلت می دهیم تا به مشهد بیاید. حسین قاسمی اظهار داشت: امروز با حسین هدایتی در مورد نادر دست نشان صحبت کردم. ایشان گفت هنوز قراردادی با این مربی امضا نکرده ایم و تا پایان امروز وضعیت سرمربیگری استیل آذین مشخص می شود. مدیرعامل باشگاه ابومسلم تاکید کرد: دست نشان تا فردا از ما فرصت خواسته است و اگر او روز آینده تکلیفش را باشگاه ابومسلم مشخص نکند به سراغ گزینه های دیگر می رویم و از بین حمید استیلی و کاظم غیاثیان یکی را به عنوان سرمربی تیم ابومسلم انتخاب خواهیم کرد. منبع : فارس

قاسمی: استیلی یا غیاثیان سرمربی ابومسلم می‌شوند

| ۲۳۳ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: به نادر دست نشان فقط تا فردا مهلت می دهیم تا به مشهد بیاید. حسین قاسمی اظهار داشت: امروز با حسین هدایتی در مورد نادر دست نشان صحبت کردم. ایشان گفت هنوز قراردادی با این مربی امضا نکرده ایم و تا پایان امروز وضعیت سرمربیگری استیل آذین مشخص می شود. مدیرعامل باشگاه ابومسلم تاکید کرد: دست نشان تا فردا از ما فرصت خواسته است و اگر او روز آینده تکلیفش را باشگاه ابومسلم مشخص نکند به سراغ گزینه های دیگر می رویم و از بین حمید استیلی و کاظم غیاثیان یکی را به عنوان سرمربی تیم ابومسلم انتخاب خواهیم کرد. منبع : فارس

قاسمی: استیلی یا غیاثیان سرمربی ابومسلم می‌شوند

| ۲۲۹ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: به نادر دست نشان فقط تا فردا مهلت می دهیم تا به مشهد بیاید. حسین قاسمی اظهار داشت: امروز با حسین هدایتی در مورد نادر دست نشان صحبت کردم. ایشان گفت هنوز قراردادی با این مربی امضا نکرده ایم و تا پایان امروز وضعیت سرمربیگری استیل آذین مشخص می شود. مدیرعامل باشگاه ابومسلم تاکید کرد: دست نشان تا فردا از ما فرصت خواسته است و اگر او روز آینده تکلیفش را باشگاه ابومسلم مشخص نکند به سراغ گزینه های دیگر می رویم و از بین حمید استیلی و کاظم غیاثیان یکی را به عنوان سرمربی تیم ابومسلم انتخاب خواهیم کرد. منبع : فارس

قاسمی: استیلی یا غیاثیان سرمربی ابومسلم می‌شوند

| ۲۶۰ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: به نادر دست نشان فقط تا فردا مهلت می دهیم تا به مشهد بیاید. حسین قاسمی اظهار داشت: امروز با حسین هدایتی در مورد نادر دست نشان صحبت کردم. ایشان گفت هنوز قراردادی با این مربی امضا نکرده ایم و تا پایان امروز وضعیت سرمربیگری استیل آذین مشخص می شود. مدیرعامل باشگاه ابومسلم تاکید کرد: دست نشان تا فردا از ما فرصت خواسته است و اگر او روز آینده تکلیفش را باشگاه ابومسلم مشخص نکند به سراغ گزینه های دیگر می رویم و از بین حمید استیلی و کاظم غیاثیان یکی را به عنوان سرمربی تیم ابومسلم انتخاب خواهیم کرد. منبع : فارس

قاسمی: استیلی یا غیاثیان سرمربی ابومسلم می‌شوند

| ۲۴۶ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: به نادر دست نشان فقط تا فردا مهلت می دهیم تا به مشهد بیاید. حسین قاسمی اظهار داشت: امروز با حسین هدایتی در مورد نادر دست نشان صحبت کردم. ایشان گفت هنوز قراردادی با این مربی امضا نکرده ایم و تا پایان امروز وضعیت سرمربیگری استیل آذین مشخص می شود. مدیرعامل باشگاه ابومسلم تاکید کرد: دست نشان تا فردا از ما فرصت خواسته است و اگر او روز آینده تکلیفش را باشگاه ابومسلم مشخص نکند به سراغ گزینه های دیگر می رویم و از بین حمید استیلی و کاظم غیاثیان یکی را به عنوان سرمربی تیم ابومسلم انتخاب خواهیم کرد. منبع : فارس

اولروم از ابومسلم جدا شد

| ۲۲۱ |
عرفان اولروم مهاجم تیم فوتبال ابومسلم فصل آینده در این تیم نخواهد بود. اولروم فصل آینده در تیم ابومسلم بازى نخواهد کرد و به عضویت یکى از تیم هاى تهرانى در مى آید. مدیر برنامه هاى اولروم با تایید این خبر گفت: چند رابط از باشگاه پیکان با ما صحبت کرده اند با این حال اگر اولروم به پیکان نرود قطعا در یکى از تیم هاى صبا، راه آهن و یا استیل آذین بازى خواهد کرد. باید دید کدام یکى از این تیم ها پیشنهاد بهترى به اولروم مى دهند اما آن چیزى که به طور قطعى مشخص است ، این است که اولروم فصل آینده در ابومسلم بازى نخواهد کرد. منبع : ایران اسپورت

اولروم از ابومسلم جدا شد

| ۲۶۷ |
عرفان اولروم مهاجم تیم فوتبال ابومسلم فصل آینده در این تیم نخواهد بود. اولروم فصل آینده در تیم ابومسلم بازى نخواهد کرد و به عضویت یکى از تیم هاى تهرانى در مى آید. مدیر برنامه هاى اولروم با تایید این خبر گفت: چند رابط از باشگاه پیکان با ما صحبت کرده اند با این حال اگر اولروم به پیکان نرود قطعا در یکى از تیم هاى صبا، راه آهن و یا استیل آذین بازى خواهد کرد. باید دید کدام یکى از این تیم ها پیشنهاد بهترى به اولروم مى دهند اما آن چیزى که به طور قطعى مشخص است ، این است که اولروم فصل آینده در ابومسلم بازى نخواهد کرد. منبع : ایران اسپورت

اولروم از ابومسلم جدا شد

| ۲۵۳ |
عرفان اولروم مهاجم تیم فوتبال ابومسلم فصل آینده در این تیم نخواهد بود. اولروم فصل آینده در تیم ابومسلم بازى نخواهد کرد و به عضویت یکى از تیم هاى تهرانى در مى آید. مدیر برنامه هاى اولروم با تایید این خبر گفت: چند رابط از باشگاه پیکان با ما صحبت کرده اند با این حال اگر اولروم به پیکان نرود قطعا در یکى از تیم هاى صبا، راه آهن و یا استیل آذین بازى خواهد کرد. باید دید کدام یکى از این تیم ها پیشنهاد بهترى به اولروم مى دهند اما آن چیزى که به طور قطعى مشخص است ، این است که اولروم فصل آینده در ابومسلم بازى نخواهد کرد. منبع : ایران اسپورت

اولروم از ابومسلم جدا شد

| ۱۹۶ |
عرفان اولروم مهاجم تیم فوتبال ابومسلم فصل آینده در این تیم نخواهد بود. اولروم فصل آینده در تیم ابومسلم بازى نخواهد کرد و به عضویت یکى از تیم هاى تهرانى در مى آید. مدیر برنامه هاى اولروم با تایید این خبر گفت: چند رابط از باشگاه پیکان با ما صحبت کرده اند با این حال اگر اولروم به پیکان نرود قطعا در یکى از تیم هاى صبا، راه آهن و یا استیل آذین بازى خواهد کرد. باید دید کدام یکى از این تیم ها پیشنهاد بهترى به اولروم مى دهند اما آن چیزى که به طور قطعى مشخص است ، این است که اولروم فصل آینده در ابومسلم بازى نخواهد کرد. منبع : ایران اسپورت

اولروم از ابومسلم جدا شد

| ۱۹۴ |
عرفان اولروم مهاجم تیم فوتبال ابومسلم فصل آینده در این تیم نخواهد بود. اولروم فصل آینده در تیم ابومسلم بازى نخواهد کرد و به عضویت یکى از تیم هاى تهرانى در مى آید. مدیر برنامه هاى اولروم با تایید این خبر گفت: چند رابط از باشگاه پیکان با ما صحبت کرده اند با این حال اگر اولروم به پیکان نرود قطعا در یکى از تیم هاى صبا، راه آهن و یا استیل آذین بازى خواهد کرد. باید دید کدام یکى از این تیم ها پیشنهاد بهترى به اولروم مى دهند اما آن چیزى که به طور قطعى مشخص است ، این است که اولروم فصل آینده در ابومسلم بازى نخواهد کرد. منبع : ایران اسپورت

اولروم از ابومسلم جدا شد

| ۲۳۰ |
عرفان اولروم مهاجم تیم فوتبال ابومسلم فصل آینده در این تیم نخواهد بود. اولروم فصل آینده در تیم ابومسلم بازى نخواهد کرد و به عضویت یکى از تیم هاى تهرانى در مى آید. مدیر برنامه هاى اولروم با تایید این خبر گفت: چند رابط از باشگاه پیکان با ما صحبت کرده اند با این حال اگر اولروم به پیکان نرود قطعا در یکى از تیم هاى صبا، راه آهن و یا استیل آذین بازى خواهد کرد. باید دید کدام یکى از این تیم ها پیشنهاد بهترى به اولروم مى دهند اما آن چیزى که به طور قطعى مشخص است ، این است که اولروم فصل آینده در ابومسلم بازى نخواهد کرد. منبع : ایران اسپورت

داربی مشهد

| ۳۱۷ |

داربی مشهد

| ۲۶۳ |

داربی مشهد

| ۲۴۴ |

داربی مشهد

| ۲۴۵ |

داربی مشهد

| ۲۲۰ |

داربی مشهد

| ۲۹۶ |

نادر دست نشان:یکشنبه یا ابومسلمی می‌مانم یاستیل آذینی می‌شوم

| ۲۰۶ |
نادر دست نشان گفت: تا یکشنبه مشخص می‌شود که در استیل آذین می‌مانم یا به ابومسلم می‌روم. مربی تیم فوتبال استیل آذین در رقابت‌های لیگ دسته یک که توانست این تیم را به لیگ برتر برساند،اظهار کرد: مذاکراتی را با ابومسلم انجام داده‌ام اما، با توجه به توافقات اولیه‌ام با استیل آذین، همچنان منتظرم تا "هدایتی" هرچه سریعتر وضعیت را مشخص کند. وی افزود: اولویت من استیل آذین است چرا که فصل گذشته با این تیم بوده‌ام و با این تیم به لیگ برتر صعود کرده‌ام، به هر حال قرار است تا روز یکشنبه وضعیت نهایی مشخص شود و باید دید که نظر هدایتی حفظ شرایط فعلی است یا تغییر و تحول. دست نشان در ادامه پیرامون بازی ایران و امارات نیز گفت: معتقدم ما در گذشته امارات را آسان‌تر می‌بردیم اما، همین عطش پیروزی که درمیان بازیکنان است می‌تواند ما را به موفقیت برساند. منبع: ایسنا

نادر دست نشان:یکشنبه یا ابومسلمی می‌مانم یاستیل آذینی می‌شوم

| ۲۳۶ |
نادر دست نشان گفت: تا یکشنبه مشخص می‌شود که در استیل آذین می‌مانم یا به ابومسلم می‌روم. مربی تیم فوتبال استیل آذین در رقابت‌های لیگ دسته یک که توانست این تیم را به لیگ برتر برساند،اظهار کرد: مذاکراتی را با ابومسلم انجام داده‌ام اما، با توجه به توافقات اولیه‌ام با استیل آذین، همچنان منتظرم تا "هدایتی" هرچه سریعتر وضعیت را مشخص کند. وی افزود: اولویت من استیل آذین است چرا که فصل گذشته با این تیم بوده‌ام و با این تیم به لیگ برتر صعود کرده‌ام، به هر حال قرار است تا روز یکشنبه وضعیت نهایی مشخص شود و باید دید که نظر هدایتی حفظ شرایط فعلی است یا تغییر و تحول. دست نشان در ادامه پیرامون بازی ایران و امارات نیز گفت: معتقدم ما در گذشته امارات را آسان‌تر می‌بردیم اما، همین عطش پیروزی که درمیان بازیکنان است می‌تواند ما را به موفقیت برساند. منبع: ایسنا

نادر دست نشان:یکشنبه یا ابومسلمی می‌مانم یاستیل آذینی می‌شوم

| ۲۳۶ |
نادر دست نشان گفت: تا یکشنبه مشخص می‌شود که در استیل آذین می‌مانم یا به ابومسلم می‌روم. مربی تیم فوتبال استیل آذین در رقابت‌های لیگ دسته یک که توانست این تیم را به لیگ برتر برساند،اظهار کرد: مذاکراتی را با ابومسلم انجام داده‌ام اما، با توجه به توافقات اولیه‌ام با استیل آذین، همچنان منتظرم تا "هدایتی" هرچه سریعتر وضعیت را مشخص کند. وی افزود: اولویت من استیل آذین است چرا که فصل گذشته با این تیم بوده‌ام و با این تیم به لیگ برتر صعود کرده‌ام، به هر حال قرار است تا روز یکشنبه وضعیت نهایی مشخص شود و باید دید که نظر هدایتی حفظ شرایط فعلی است یا تغییر و تحول. دست نشان در ادامه پیرامون بازی ایران و امارات نیز گفت: معتقدم ما در گذشته امارات را آسان‌تر می‌بردیم اما، همین عطش پیروزی که درمیان بازیکنان است می‌تواند ما را به موفقیت برساند. منبع: ایسنا

نادر دست نشان:یکشنبه یا ابومسلمی می‌مانم یاستیل آذینی می‌شوم

| ۱۳۶ |
نادر دست نشان گفت: تا یکشنبه مشخص می‌شود که در استیل آذین می‌مانم یا به ابومسلم می‌روم. مربی تیم فوتبال استیل آذین در رقابت‌های لیگ دسته یک که توانست این تیم را به لیگ برتر برساند،اظهار کرد: مذاکراتی را با ابومسلم انجام داده‌ام اما، با توجه به توافقات اولیه‌ام با استیل آذین، همچنان منتظرم تا "هدایتی" هرچه سریعتر وضعیت را مشخص کند. وی افزود: اولویت من استیل آذین است چرا که فصل گذشته با این تیم بوده‌ام و با این تیم به لیگ برتر صعود کرده‌ام، به هر حال قرار است تا روز یکشنبه وضعیت نهایی مشخص شود و باید دید که نظر هدایتی حفظ شرایط فعلی است یا تغییر و تحول. دست نشان در ادامه پیرامون بازی ایران و امارات نیز گفت: معتقدم ما در گذشته امارات را آسان‌تر می‌بردیم اما، همین عطش پیروزی که درمیان بازیکنان است می‌تواند ما را به موفقیت برساند. منبع: ایسنا