هواداران :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۷ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

بیوگرافی نویسندگان

  • ۷۲۵
مصطفی رحمتی   با سلام خدمت تمام دوستداران فوتبال خراسان ، الخصوص طرفداران باشگاه ابومسلم خراسان اینجانب مصطفی رحمتی ، متولد 66 ، ساکن مشهد  دانشجوی رشته معماری ، مقطع کارشناسی ناپیوسته  یکی از طرفداران دواتیشه ابومسلم خراسان فعالیت خود را در این سایت از خرداد ماه 88 به کمک مدیر محترم سایت اغاز کرده ام و امیدوارم بتوانم در رشد و تعالی باشگاه ابومسلم خراسان سهمی داشته باشم .عزیزانی که تمایل در نویسندگی در سایت دارند ، در قسمت نظرات اعلام فرمایند . از همه عاشقان ابومسلم می خواهیم  که ما را با نظرات گران بهایشان یاری فرمایند ، تا بتوانیم در اطلاع رسانی هر چه بهتر به مردم خونگرم خراسان و دیگر طرفداران در سراسر کشور ، یاری فرمائیم . وعده ما :ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه (ع) مشهد

بیوگرافی نویسندگان

  • ۶۹۳
مصطفی رحمتی   با سلام خدمت تمام دوستداران فوتبال خراسان ، الخصوص طرفداران باشگاه ابومسلم خراسان اینجانب مصطفی رحمتی ، متولد 66 ، ساکن مشهد  دانشجوی رشته معماری ، مقطع کارشناسی ناپیوسته  یکی از طرفداران دواتیشه ابومسلم خراسان فعالیت خود را در این سایت از خرداد ماه 88 به کمک مدیر محترم سایت اغاز کرده ام و امیدوارم بتوانم در رشد و تعالی باشگاه ابومسلم خراسان سهمی داشته باشم .عزیزانی که تمایل در نویسندگی در سایت دارند ، در قسمت نظرات اعلام فرمایند . از همه عاشقان ابومسلم می خواهیم  که ما را با نظرات گران بهایشان یاری فرمایند ، تا بتوانیم در اطلاع رسانی هر چه بهتر به مردم خونگرم خراسان و دیگر طرفداران در سراسر کشور ، یاری فرمائیم . وعده ما :ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه (ع) مشهد

بیوگرافی نویسندگان

  • ۸۴۸
مصطفی رحمتی   با سلام خدمت تمام دوستداران فوتبال خراسان ، الخصوص طرفداران باشگاه ابومسلم خراسان اینجانب مصطفی رحمتی ، متولد 66 ، ساکن مشهد  دانشجوی رشته معماری ، مقطع کارشناسی ناپیوسته  یکی از طرفداران دواتیشه ابومسلم خراسان فعالیت خود را در این سایت از خرداد ماه 88 به کمک مدیر محترم سایت اغاز کرده ام و امیدوارم بتوانم در رشد و تعالی باشگاه ابومسلم خراسان سهمی داشته باشم .عزیزانی که تمایل در نویسندگی در سایت دارند ، در قسمت نظرات اعلام فرمایند . از همه عاشقان ابومسلم می خواهیم  که ما را با نظرات گران بهایشان یاری فرمایند ، تا بتوانیم در اطلاع رسانی هر چه بهتر به مردم خونگرم خراسان و دیگر طرفداران در سراسر کشور ، یاری فرمائیم . وعده ما :ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه (ع) مشهد

بیوگرافی نویسندگان

  • ۸۱۵
مصطفی رحمتی   با سلام خدمت تمام دوستداران فوتبال خراسان ، الخصوص طرفداران باشگاه ابومسلم خراسان اینجانب مصطفی رحمتی ، متولد 66 ، ساکن مشهد  دانشجوی رشته معماری ، مقطع کارشناسی ناپیوسته  یکی از طرفداران دواتیشه ابومسلم خراسان فعالیت خود را در این سایت از خرداد ماه 88 به کمک مدیر محترم سایت اغاز کرده ام و امیدوارم بتوانم در رشد و تعالی باشگاه ابومسلم خراسان سهمی داشته باشم .عزیزانی که تمایل در نویسندگی در سایت دارند ، در قسمت نظرات اعلام فرمایند . از همه عاشقان ابومسلم می خواهیم  که ما را با نظرات گران بهایشان یاری فرمایند ، تا بتوانیم در اطلاع رسانی هر چه بهتر به مردم خونگرم خراسان و دیگر طرفداران در سراسر کشور ، یاری فرمائیم . وعده ما :ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه (ع) مشهد

بیوگرافی نویسندگان

  • ۸۴۱
مصطفی رحمتی   با سلام خدمت تمام دوستداران فوتبال خراسان ، الخصوص طرفداران باشگاه ابومسلم خراسان اینجانب مصطفی رحمتی ، متولد 66 ، ساکن مشهد  دانشجوی رشته معماری ، مقطع کارشناسی ناپیوسته  یکی از طرفداران دواتیشه ابومسلم خراسان فعالیت خود را در این سایت از خرداد ماه 88 به کمک مدیر محترم سایت اغاز کرده ام و امیدوارم بتوانم در رشد و تعالی باشگاه ابومسلم خراسان سهمی داشته باشم .عزیزانی که تمایل در نویسندگی در سایت دارند ، در قسمت نظرات اعلام فرمایند . از همه عاشقان ابومسلم می خواهیم  که ما را با نظرات گران بهایشان یاری فرمایند ، تا بتوانیم در اطلاع رسانی هر چه بهتر به مردم خونگرم خراسان و دیگر طرفداران در سراسر کشور ، یاری فرمائیم . وعده ما :ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه (ع) مشهد

نامه هواداران باشگاه به بهانه تأملی بر مصاحبه غیرمسؤولانه رئیس هیأت فوتبال خراسان رضوی با رسانه ها

  • ۶۴۱
تأملی بر مصاحبه رئیس هیأت فوتبال خراسان رضوی با رسانه ها: «هاشم حسینی: ابومسلم مدیر دارد اما سازمان ندارد!» هر از چند مدت، متأسفانه شاهد رویه غیرعادلانه و ناصوابی هستیم که معمولاً توسط برخی منتقدان و مصاحبه شوندگان و در موارد نادری هم صدافسوس توسط بعضی متولیان و مسؤولان رسمی ورزش استان ها نسبت به باشگاه های محلی به کار گرفته می شود که بیشتر از این که دلسوزانه، هدایتگرانه و حلال مشکلات باشد، بیشتر مأیوس کننده، بعضاً مخرب و یا دست کم «غیر مسؤولانه» است. ادبیات خاصی که معمولاً منتقدان و مسؤولان «غیر پایتخت نشین» از آن استفاده می کنند و بیشتر در مناطق و استان هایی به کار گرفته می شود که پیوستگی و تعصب بومی و اصطلاحاً ناسیونالیستی در آنجا کمرنگتر است.

نامه هواداران باشگاه به بهانه تأملی بر مصاحبه غیرمسؤولانه رئیس هیأت فوتبال خراسان رضوی با رسانه ها

  • ۷۰۶
تأملی بر مصاحبه رئیس هیأت فوتبال خراسان رضوی با رسانه ها: «هاشم حسینی: ابومسلم مدیر دارد اما سازمان ندارد!» هر از چند مدت، متأسفانه شاهد رویه غیرعادلانه و ناصوابی هستیم که معمولاً توسط برخی منتقدان و مصاحبه شوندگان و در موارد نادری هم صدافسوس توسط بعضی متولیان و مسؤولان رسمی ورزش استان ها نسبت به باشگاه های محلی به کار گرفته می شود که بیشتر از این که دلسوزانه، هدایتگرانه و حلال مشکلات باشد، بیشتر مأیوس کننده، بعضاً مخرب و یا دست کم «غیر مسؤولانه» است. ادبیات خاصی که معمولاً منتقدان و مسؤولان «غیر پایتخت نشین» از آن استفاده می کنند و بیشتر در مناطق و استان هایی به کار گرفته می شود که پیوستگی و تعصب بومی و اصطلاحاً ناسیونالیستی در آنجا کمرنگتر است.