* ابومسلمى ها در هفته دوازدهم مقابل الوند همدان با ارائه یک بازی ضعیف! نتیجه را واگذار کردتد :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان