برنامه 5 هفته اول رقابت‌های لیگ دسته اول کشور در فصل 91-92 اعلام شد. :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

برنامه 5 هفته اول رقابت‌های لیگ دسته اول کشور در فصل 91-92 اعلام شد.

  • ۳۶۱
به نقل از سایت فدراسیون فوتبال، بر اساس اعلام قبلی سازمان لیک آزادگان، پایان زمان نقل و انتقالات، روز چهارشنبه 15 شهریور 91 بوده و تمدید نخواهد شد. هفته اول، پنجشنبه 23 شهریور 91، ساعت 16:30نساجی مازندران-ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر هفته اول، پنجشنبه 23 شهریور 91، ساعت 16:30 گسترش فولاد تبریز- اتکا گلستان، ورزشگاه بنیان دیزل تبریزماشین سازی تبریز- الوند همدان، ورزشگاه تختی تبریزمس سرچشمه- شاهین بوشهر، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمهنساجی مازندران-ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهرشهرداری اراک- گل گهر سیرجان، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراکآهن بافق یزد، داماش ایرانیان، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شودپاس همدان- شهرداری تبریز، ورزشگاه قدس همدانراهیان کرمانشاه-سایپا شمال، ورزشگاه آزادی کرمانشاهبرق شیراز-نیروی زمینی تهران، ورزشگاه شهید دستغیب شیرازشهرداری بندرعباس-شهرداری یاسوج، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس-ساعت 16:45نفت مسجدسلیمان-استقلال اهواز، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان-ساعت 17:00ایرانجوان بوشهر-مس رفسنجان، ورزشگاه شهیدبهشتی بوشهر-ساعت 17:00استقلال خوزستان-ملی حفاری اهواز، ورزشگاه تختی اهواز-ساعت 17:00صنعتی کاوه (یادآوران شلمچه)- فولاد یزد، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود-ساعت 17:00.................................................................. هفته دوم، پنجشنبه 30 شهریورماه 91 ابومسلم خراسان-آهن بافق یزد، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد- ساعت 16:15ماشین سازی تبریز-گسترش فولادتبریز، ورزشگاه تختی تبریز -ساعت 16:30الوند همدان-نساجی مازندران، ورزشگاه قدس همدان-ساعت 16:30گل گهرسیرجان- مس سرچشمه، ورزشگاه اختصاصی گل گهرسیرجان-ساعت 16:30داماش ایرانیان-نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه صنایع دفاع تهران-ساعت 16:30سایپا شمال-شهرداری تبریز، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر-ساعت 16:30شهرداری یاسوج-ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه محل مسابقه  متعاقبا اعلام می شود-ساعت 16:30فولادیزد-راهیان کرمانشاه، ورزشگاه شهید نصیری یزد-ساعت 16:30مس رفسنجان-برق شیراز، ورزشگاه تختی رفسنجان-ساعت 16:30نیروی زمینی تهران-استقلال خوزستان، ورزشگاه جی تهران-ساعت 16:30شهرداری بندرعباس-پاس همدان، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس ساعت 16:45شاهین بوشهر- اتکا گلستان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر ساعت 17:00استقلال اهواز- شهرداری اراک، ورزشگاه تختی اهواز ساعت 17:00ملی حفاری اهواز-صنعتی کاوه(یادآوران شلمچه)، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز ساعت 17:00....................................................................... هفته سوم، جمعه هفتم مهر91 اتکا گلستان- گل گهر سیرجان، ورزشگاه کریم آباد گرگان - ساعت 15گسترش فولادتبریز-شاهین بوشهر، ورزشگاه بنیان دیزل تبریز- ساعت 15:15نساجی مازندران- ماشین سازی تبریز، شهید وطنی قائمشهر -ساعت 15:15آهن بافق یزد-الوند همدان، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود -ساعت 15:15مس سرچشمه-استقلال اهواز، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه -ساعت 15:15شهرداری اراک-داماش ایرانیان، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک- ساعت 15:15پاس همدان-سایپا شمال، ورزشگاه قدس همدان-ساعت 15:15شهرداری تبریز-فولادیزد، ورزشگاه تختی تبریز -ساعت 15:15برق شیراز-شهرداری یاسوج، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز- ساعت 15:15راهیان کرمانشاه-ملی حفاری اهواز، ورزشگاه آزادی کرمانشاه -ساعت 15:15نفت مسجد سلیمان-ابومسلم خراسان، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان -ساعت 15:45ایرانجوان بوشهر-شهرداری بندرعباس، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر -ساعت 15:45استقلال خوزستان-مس رفسنجان، ورزشگاه تختی اهواز -ساعت 15:45صنعتی کاوه(یادآوران شلمچه)-نیروی زمینی تهران، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود ساعت 15:45........................................................................   هفته چهارم، جمعه 14 مهر91 ابومسلم خراسان-شهرداری اراک، ورزشگاه ثامن الائمه مشهد - ساعت 15نساجی مازندران-گسترش فولاد تبریز، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر- ساعت 15:15گل گهر سیرجان-شاهین بوشهر، ورزشگاه اختصاصی گل گهر سیرجان- ساعت 15:15ماشین سازی تبریز- آهن بافق یزد، ورزشگاه تختی تبریز- ساعت 15:15الوند همدان-نفت مسجد سلیمان، ورزشگاه قدس همدان- ساعت 15:15داماش ایرانیان-مس سرچشمه، ورزشگاه صنایع دفاع تهران- ساعت 15:15فولادیزد-سایپا شمال-ورزشگاه شهید نصیری یزد- ساعت 15:15شهرداری یاسوج-استقلال خوزستان- ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود- ساعت 15:15نیروی زمینی تهران- راهیان کرمانشاه، ورزشگاه جی تهران- ساعت 15:15مس رفسنجان-صنعتی کاوه(یادآوران شلمچه)، ورزشگاه تختی رفسنجان- ساعت 15:15شهرداری بندرعباس-برق شیراز، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس- ساعت  15:30استقلال اهواز-اتکا گلستان، ورزشگاه تختی اهواز- ساعت 15:45ایرانجوان بوشهر-پاس همدان، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر- ساعت 15:45ملی حفاری اهواز-شهرداری تبریز، ورزشگاه اختصاصی نفت اهواز- ساعت 15:45.................................................................... هفته پنجم پنجشنبه 20 مهر91 اتکا گلستان-داماش ایرانیان، ورزشگاه کریم آباد گرگان - ساعت 14:45گسترش فولادتبریز-گل گهر سیرجان، ورزشگاه بینان دیزل تبریز- ساعت 15:00آهن بافق یزد-نساجی مازندران، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود- ساعت 15:00شهرداری اراک-الوند همدان، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک- ساعت 15:00مس سرچشمه-ابومسلم خراسان، ورزشگاه شهید زینلی سرچشمه- ساعت 15:00پاس همدان-فولاد یزد، ورزشگاه قدس همدان ساعت 15:00برق شیراز-ایرانجوان بوشهر، ورزشگاه شهید دستغیب شیراز- ساعت 15:00سایپا شمال-ملی حفاری اهواز، ورزشگاه شهید وطنی قائمشهر- ساعت 15:00شهرداری تبریز-نیروی زمینی تهران، ورزشگاه تختی تبریز- ساعت 15:00راهیان کرمانشاه-مس رفسنجان، ورزشگاه آزادی کرمانشاه- ساعت 15:00شاهین بوشهر-استقلال اهواز، ورزشگاه شهید بهشتی بوشهر- ساعت15:30نفت مسجد سلیمان-ماشین سازی تبریز، ورزشگاه بهنام محمدی مسجد سلیمان- ساعت15:30استقلال خوزستان-شهرداری بندرعباس، ورزشگاه تختی اهواز- ساعت15:30صنعتی کاوه(یادآوران شلمچه)-شهرداری یاسوج، ورزشگاه محل مسابقه متعاقبا اعلام می شود.- ساعت15:30
نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی