هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور - جام ازادگان ، ابومسلم خراسان - پیکان تهران ، پنجشنبه 27 بهمن ماه 90 - ورزشگاه تختى مشهد :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۷ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال کشور - جام ازادگان ، ابومسلم خراسان - پیکان تهران ، پنجشنبه 27 بهمن ماه 90 - ورزشگاه تختى مشهد

  • ۸۷۵
هفته نوزدهم لیگ دسته اول فوتبال باشگاههاى کشور - جام ازادگان  ابومسلم خراسان - پیکان تهران پنجشنبه 27 بهمن ماه 90 - ورزشگاه تختى مشهد - ساعت 14:30 به امید پیروزى مشکى پوشان خراسان .... برنامه دیدارهاى ابومسلم تا پایان فصل 90-91   هفته نوزدهم   پنجشنبه - 27/11/90  ابومسلم – پیکان تهران ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد                    هفته بیستم  پنجشنبه - 04/12/90  شهرداری بندر عباس - ابومسلم  ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس                 هفته بیست و یکم    چهارشنبه - 10/12/90  ابومسلم – شهرداری اراک   ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد         هفته بیست و دوم  پنجشنبه - 18/12/90  ایرانجوان بوشهر - ابومسلم ساعت 15:30،ورزشگاه بهشتی بوشهر                  هفته بیست و سوم   جمعه - 26/12/90   ابومسلم - استیل اذین سمنان   ساعت 15، ورزشگاه تختی مشهد                 هفته بیست و چهارم   پنجشنبه - 17/1/91   اتکا گرگان – ابومسلم  ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی گرگان                 هفته بیست و پنجم  پنجشنبه - 24/01/91 ابومسلم – گسترش تبریز ساعت 16:30،ورزشگاه  تختی مشهد              هفته بیست و ششم ( هفته پایانى )  چهارشنبه - 30/01/91   پارسه تهران - ابومسلم   ساعت 16:30، ورزشگاه کارگران تهران       :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: هفته نوزدهم:چهارشنبه - 26/11/90* صنعت ساری - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:30، ورزشگاه شهدا ساری* پیام مخابرات فارس - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:30، ورزشگاه  شهدا ارتش شیراز* فولاد یزد - استیل آذین سمنان، ساعت 14:30، ورزشگاه نصیری-یزد پنجشنبه - 27/11/90* ابومسلم مشهد - پیکان تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد* داماش ایرانیان - اتکا گلستان، ساعت 14:30، ورزشگاه کارگران تهران* مس رفسنجان - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:30، ورزشگاه  تختی رفسنجان* شهرداری یاسوج - نساجی مازندران، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی یاسوج* گل‌گهر سیرجان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر* ماشین سازی تبریز - پاس همدان، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی تبریز* سایپا شمال - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر* برق شیراز - استقلال صنعتی، ساعت 14:30، ورزشگاه اختصاصی برق* تربیت یزد - صنعتی کاوه تهران، ساعت 14:30، ورزشگاه نصیری یزد* آلومینیوم هرمزگان - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه بندرعباس* نفت مسجد سلیمان - گهر زاگرس درود، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نفت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: هفته بیستم:پنجشنبه - 04/12/90* پیکان تهران - صنعت ساری، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا شهر قدس* گسترش فولاد تبریز - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز* اتکا گلستان - فولاد یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه آزادی گرگان* شهرداری اراک - پیام مخابرات فارس، ساعت 14:45، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک* استیل آذین سمنان - مس رفسنجان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی سمنان* شیرین فراز کرمانشاه - شهرداری یاسوج، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه* نساجی مازندران - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه وطنی قائمشهر* گهر زاگرس درود - گل‌گهر سیرجان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی درود* پاس همدان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 14:45، ورزشگاه قدس همدان* نیروی زمینی تهران - تربیت یزد، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا نزاجا تهران* کاوه تهران - ماشین‌سازی تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه هما تهران* شهرداری بندرعباس - ابومسلم مشهد، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس* ایرانجوان بوشهر - سایپا شمال، ساعت 15:15، ورزشگاه بهشتی بوشهر* صنعتی خوزستان - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15:15، ورزشگاه تختی اهواز ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: هفته بیست و یکم:سه‌شنبه - 9/12/90* سایپا شمال - استیل آذین سمنان، ساعت 14:45، ورزشگاه وطنی قائمشهر* تربیت یزد - استقلال صنعتی، ساعت 14:45، ورزشگاه نصیری یزد چهارشنبه - 10/12/90* ابومسلم مشهد - شهرداری اراک، ساعت 14:30، ورزشگاه تختی مشهد* صنعت ساری - داماش ایرانیان، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ساری* پیکان تهران - شهرداری بندرعباس، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا شهر قدس* فولاد یزد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 14:45، ورزشگاه نصیری یزد* مس رفسنجان - اتکا گلستان، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی رفسنجان* پیام مخابرات فارس - ایرانجوان بوشهر، ساعت 14:45، ورزشگاه شهدا ارتش شیراز* شهرداری یاسوج - برق شیراز، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی یاسوج* شیرین فراز کرمانشاه - گهر زاگرس درود، ساعت 14:45، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه* گل‌گهر سیرجان - پاس همدان، ساعت 14:45، ورزشگاه اختصاصی گل گهر* ماشین سازی تبریز - نیروی زمینی تهران، ساعت 14:45، ورزشگاه تختی تبریز* آلومینیوم هرمزگان - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس* نفت مسجد سلیمان - کاوه تهران، ساعت 15:15، ورزشگاه اختصاصی نفت ::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: هفته بیست و دوم:پنجشنبه - 18/12/90* داماش ایرانیان - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه کارگران تهران* شهرداری اراک - پیکان تهران، ساعت 15، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک* گسترش فولاد تبریز - مس رفسنجان، ساعت 15، ورزشگاه تختی تبریز* اتکا گلستان - سایپا شمال، ساعت 15، ورزشگاه آزادی گرگان* استیل آذین سمنان - پیام مخابرات فارس، ساعت 15، ورزشگاه تختی  سمنان* گهر زاگرس درود - شهرداری یاسوج، ساعت 15، ورزشگاه تختی درود* برق شیراز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی برق* پاس همدان - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 15، ورزشگاه قدس همدان* نساجی مازندران - تربیت یزد، ساعت 15، ورزشگاه وطنی قائمشهر* کاوه تهران - گل‌گهر سیرجان، ساعت 15، ورزشگاه هما تهران* نیروی زمینی تهران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 15، ورزشگاه شهدا نزاجا* شهرداری بندرعباس - صنعت ساری، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس* ایرانجوان بوشهر - ابومسلم مشهد، ، ساعت 15:30، ورزشگاه بهشتی بوشهر* صنعتی خوزستان - ماشین سازی تبریز، ساعت 15:30، ورزشگاه تختی اهواز :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: هفته بیست و سوم:پنجشنبه - 25/12/90* صنعت ساری - فولاد یزد، ساعت 15، ورزشگاه شهدا ساری جمعه - 26/12/90* مس رفسنجان - داماش ایرانیان، ساعت 15، ورزشگاه تختی رفسنجان* پیکان تهران - ایرانجوان بوشهر، ساعت 15، ورزشگاه شهدا شهر قدس* سایپا شمال - گسترش فولاد تبریز، ساعت 15، ورزشگاه وطنی قائمشهر* ابومسلم مشهد - استیل آذین سمنان، ساعت 15، ورزشگاه تختی مشهد* پیام مخابرات فارس - اتکا گلستان، ساعت 15، ورزشگاه حافظیه شیراز* شهرداری یاسوج - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 15، ورزشگاه تختی یاسوج* گهر زاگرس درود - پاس همدان، ساعت 15، ورزشگاه تختی درود* تربیت یزد - برق شیراز، ساعت 15، ورزشگاه نصیری یزد* شیرین فراز کرمانشاه - کاوه تهران، ساعت 15، ورزشگاه انقلاب کرمانشاه* ماشین سازی تبریز - نساجی مازندران، ساعت 15، ورزشگاه تختی تبریز* شهرداری بندرعباس - شهرداری اراک، ساعت 15:15، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس* نفت مسجد سلیمان - صنعتی خوزستان، ساعت 15، ورزشگاه اختصاصی نفت :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: هفته بیست و چهارم:پنجشنبه - 17/1/91* شهرداری اراک - صنت ساری، ساعت 16:15، ورزشگاه امام خمینی(ره) اراک* فولاد یزد - مس رفسنجان، ساعت 16:15، ورزشگاه نصیری یزد* داماش ایرانیان - سایپا شمال، ساعت 16:15، ورزشگاه کارگران تهران* استیل آذین سمنان - پیکان تهران، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی* گسترش فولاد تبریز - پیام مخابرات فارس، ساعت 16:15، ورزشگاه تختی تبریز* اتکا گلستان - ابومسلم مشهد، ساعت 16:15، ورزشگاه آزادی گرگان* پاس همدان - شهرداری یاسوج، ساعت 16:15، ورزشگاه قدس همدان* کاوه تهران - گهر زاگرس درود، ساعت 16:15، ورزشگاه هما تهران* برق شیراز - ماشین سازی تبریز، ساعت 16:15، ورزشگاه حافظیه شیراز* نیروی زمینی تهران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 16:15، ورزشگاه شهدا نزاجا* نساجی مازندران - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:15، ورزشگاه وطنی قائمشهر* آلومینیوم هزمرگان - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس* ایرانجوان بوشهر - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:30، ورزشگاه بهشتی بوشهر* صنعتی خوزستان - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: هفته بیست و پنجم:پنجشنبه - 24/01/91* صنعت ساری - مس رفسنجان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا ساری* شهرداری اراک - ایرانجوان بوشهر، ساعت 16:30، ورزشگاه امام خمینی (ره) اراک* سایپا شمال - فولاد یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر* شهرداری بندرعباس - استیل آذین سمنان، ساعت 16:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس* پیام مخابرات فارس - داماش ایرانیان، ساعت 16:30، ورزشگاه حافظیه شیراز* پیکان تهران - اتکا گلستان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا شهر قدس* ابومسلم مشهد - گسترش فولاد تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی مشهد جمعه - 25/01/91* شهرداری یاسوج - تربیت یزد، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی یاسوج* پاس همدان - کاوه تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه قدس همدان* ماشین سازی تبریز - آلومینیوم هرمزگان، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز* گهر زاگرس درود - نیروی زمینی تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی درود* نفت مسجد سلیمان - برق شیراز، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی نفت* شیرین فراز کرمانشاه - صنعتی خوزستان، ساعت 16:30، ورزشگاه  انقلاب کرمانشاه* گل‌گهر سیرجان - نساجی مازندران، ساعت 16:30، ورزشگاه اختصاصی گل‌گهر :::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::::: هفته بیست و ششم: ( هفته پایانى )چهارشنبه - 30/01/91* ایرانجوان بوشهر - صنعت ساری، ساعت 16:30، ورزشگاه بهشتی بوشهر* مس رفسنجان - سایپا شمال، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی رفسنجان* استیل آذین سمنان - شهرداری اراک، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی سمنان* فولاد یزد - پیام مخابرات فارس، ساعت 16:30، ورزشگاه نصیری یزد* اتکا گلستان - شهرداری بندرعباس، ساعت 16:30، ورزشگاه آزادی گرگان* پارسه تهران - ابومسلم مشهد، ساعت 16:30، ورزشگاه کارگران تهران* گسترش فولاد تبریز - پیکان تهران، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی تبریز پنجشنبه - 31/01/91* کاوه تهران - شهرداری یاسوج، ساعت 16:30، ورزشگاه هما تهران* تربیت یزد - ماشین سازی تبریز، ساعت 16:30، ورزشگاه نصیری یزد* نیروی زمینی تهران - پاس همدان، ساعت 16:30، ورزشگاه شهدا نزاجا* آلومینیوم هرمزگان - نفت مسجد سلیمان، ساعت 16:30، ورزشگاه خلیج فارس بندرعباس* صنعتی خوزستان - گهر زاگرس درود، ساعت 16:30، ورزشگاه تختی اهواز* برق شیراز - گل‌گهر سیرجان، ساعت 16:30، ورزشگاه حافظیه شیراز* نساجی مازندران - شیرین فراز کرمانشاه، ساعت 16:30، ورزشگاه وطنی قائمشهر    به امید موفقیت ابومسلم خراسان تنظیم : مصطفى رحمتى
:: لینک کوتاه مطلب :: aboumoslem.ir/post/3175نظرات: (۰) هیچ نظری هنوز ثبت نشده است
ارسال نظر آزاد است، اما اگر قبلا در بیان ثبت نام کرده اید می توانید ابتدا وارد شوید.
شما میتوانید از این تگهای html استفاده کنید:
<b> یا <strong>، <em> یا <i>، <u>، <strike> یا <s>، <sup>، <sub>، <blockquote>، <code>، <pre>، <hr>، <br>، <p>، <a href="" title="">، <span style="">، <div align="">
تجدید کد امنیتی