باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

پژمان جمشیدی به تیم ابومسلم خراسان پیوست

| ۲۹۱ |
پژمان جمشیدی امروز (شنبه) با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال ابومسلم خراسان پیوست. بازیکن فصل گذشته‌ی فولاد خوزستان  که سابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس تهران را هم دارد، پس از توافق با مسوولان ابومسلم در نهمین دوره‌ی رقابت‌های لیگ برتر پیراهن ابومسلم را برتن خواهد کرد. منبع : ایسنا

پژمان جمشیدی به تیم ابومسلم خراسان پیوست

| ۲۶۲ |
پژمان جمشیدی امروز (شنبه) با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال ابومسلم خراسان پیوست. بازیکن فصل گذشته‌ی فولاد خوزستان  که سابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس تهران را هم دارد، پس از توافق با مسوولان ابومسلم در نهمین دوره‌ی رقابت‌های لیگ برتر پیراهن ابومسلم را برتن خواهد کرد. منبع : ایسنا

پژمان جمشیدی به تیم ابومسلم خراسان پیوست

| ۲۶۹ |
پژمان جمشیدی امروز (شنبه) با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال ابومسلم خراسان پیوست. بازیکن فصل گذشته‌ی فولاد خوزستان  که سابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس تهران را هم دارد، پس از توافق با مسوولان ابومسلم در نهمین دوره‌ی رقابت‌های لیگ برتر پیراهن ابومسلم را برتن خواهد کرد. منبع : ایسنا

پژمان جمشیدی به تیم ابومسلم خراسان پیوست

| ۲۷۸ |
پژمان جمشیدی امروز (شنبه) با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال ابومسلم خراسان پیوست. بازیکن فصل گذشته‌ی فولاد خوزستان  که سابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس تهران را هم دارد، پس از توافق با مسوولان ابومسلم در نهمین دوره‌ی رقابت‌های لیگ برتر پیراهن ابومسلم را برتن خواهد کرد. منبع : ایسنا

پژمان جمشیدی به تیم ابومسلم خراسان پیوست

| ۳۳۴ |
پژمان جمشیدی امروز (شنبه) با عقد قراردادی دو ساله به تیم فوتبال ابومسلم خراسان پیوست. بازیکن فصل گذشته‌ی فولاد خوزستان  که سابقه بازی در تیم فوتبال پرسپولیس تهران را هم دارد، پس از توافق با مسوولان ابومسلم در نهمین دوره‌ی رقابت‌های لیگ برتر پیراهن ابومسلم را برتن خواهد کرد. منبع : ایسنا

مسئول اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال خراسان رضوی: 8 بازیکن با تیم ‌ابومسلم خراسان قرارداد بستند

| ۲۳۴ |
مسئول کمیته اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: هشت بازیکن با تیم فوتبال ابومسلم خراسان قراداد منعقد کردند. ‌ حسین فلاحتی اظهار داشت: این بازیکنان که امروز با مراجعه به هیئت، قرارداد خود را به ثبت رساندند شامل‌ آدریانوآلوز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان هستند. وی گفت: همچنین محمد سهیمی، روح‌الله بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب‎زاده و محمد صنعتی از تیم فوتبال پیام خراسان، دیگر بازیکنانی هستند که حضور آنها در ابومسلم قطعی شده است. فلاحتی خاطرنشان کرد: قرارداد آدریانوآلوز یک ساله و بقیه بازیکنان قرار‌دادشان دو ساله است. منبع: فارس

مسئول اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال خراسان رضوی: 8 بازیکن با تیم ‌ابومسلم خراسان قرارداد بستند

| ۲۶۰ |
مسئول کمیته اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: هشت بازیکن با تیم فوتبال ابومسلم خراسان قراداد منعقد کردند. ‌ حسین فلاحتی اظهار داشت: این بازیکنان که امروز با مراجعه به هیئت، قرارداد خود را به ثبت رساندند شامل‌ آدریانوآلوز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان هستند. وی گفت: همچنین محمد سهیمی، روح‌الله بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب‎زاده و محمد صنعتی از تیم فوتبال پیام خراسان، دیگر بازیکنانی هستند که حضور آنها در ابومسلم قطعی شده است. فلاحتی خاطرنشان کرد: قرارداد آدریانوآلوز یک ساله و بقیه بازیکنان قرار‌دادشان دو ساله است. منبع: فارس

مسئول اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال خراسان رضوی: 8 بازیکن با تیم ‌ابومسلم خراسان قرارداد بستند

| ۲۴۸ |
مسئول کمیته اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: هشت بازیکن با تیم فوتبال ابومسلم خراسان قراداد منعقد کردند. ‌ حسین فلاحتی اظهار داشت: این بازیکنان که امروز با مراجعه به هیئت، قرارداد خود را به ثبت رساندند شامل‌ آدریانوآلوز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان هستند. وی گفت: همچنین محمد سهیمی، روح‌الله بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب‎زاده و محمد صنعتی از تیم فوتبال پیام خراسان، دیگر بازیکنانی هستند که حضور آنها در ابومسلم قطعی شده است. فلاحتی خاطرنشان کرد: قرارداد آدریانوآلوز یک ساله و بقیه بازیکنان قرار‌دادشان دو ساله است. منبع: فارس

مسئول اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال خراسان رضوی: 8 بازیکن با تیم ‌ابومسلم خراسان قرارداد بستند

| ۲۸۹ |
مسئول کمیته اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: هشت بازیکن با تیم فوتبال ابومسلم خراسان قراداد منعقد کردند. ‌ حسین فلاحتی اظهار داشت: این بازیکنان که امروز با مراجعه به هیئت، قرارداد خود را به ثبت رساندند شامل‌ آدریانوآلوز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان هستند. وی گفت: همچنین محمد سهیمی، روح‌الله بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب‎زاده و محمد صنعتی از تیم فوتبال پیام خراسان، دیگر بازیکنانی هستند که حضور آنها در ابومسلم قطعی شده است. فلاحتی خاطرنشان کرد: قرارداد آدریانوآلوز یک ساله و بقیه بازیکنان قرار‌دادشان دو ساله است. منبع: فارس

مسئول اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال خراسان رضوی: 8 بازیکن با تیم ‌ابومسلم خراسان قرارداد بستند

| ۲۷۵ |
مسئول کمیته اطلاع‌رسانی هیئت فوتبال خراسان رضوی گفت: هشت بازیکن با تیم فوتبال ابومسلم خراسان قراداد منعقد کردند. ‌ حسین فلاحتی اظهار داشت: این بازیکنان که امروز با مراجعه به هیئت، قرارداد خود را به ثبت رساندند شامل‌ آدریانوآلوز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان هستند. وی گفت: همچنین محمد سهیمی، روح‌الله بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب‎زاده و محمد صنعتی از تیم فوتبال پیام خراسان، دیگر بازیکنانی هستند که حضور آنها در ابومسلم قطعی شده است. فلاحتی خاطرنشان کرد: قرارداد آدریانوآلوز یک ساله و بقیه بازیکنان قرار‌دادشان دو ساله است. منبع: فارس

دو خبر از قراردادهای جدید بازیکنان با باشگاه ابومسلم

| ۳۱۵ |
هشت فوتبالیست با باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد بستند. آدریانوآلویز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان، محمد سهیمی، روح ا... بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب زاده و محمد صنعتی از پیام خراسان با حضور در باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد خود را با تیم ابومسلم امضاء کردند. قرار داد آدریانوآلویز با این تیم، یکساله و مدت قرار داد دیگر بازیکنان دو ساله است. منبع: واحد مرکزی خبر....

دو خبر از قراردادهای جدید بازیکنان با باشگاه ابومسلم

| ۲۶۹ |
هشت فوتبالیست با باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد بستند. آدریانوآلویز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان، محمد سهیمی، روح ا... بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب زاده و محمد صنعتی از پیام خراسان با حضور در باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد خود را با تیم ابومسلم امضاء کردند. قرار داد آدریانوآلویز با این تیم، یکساله و مدت قرار داد دیگر بازیکنان دو ساله است. منبع: واحد مرکزی خبر....

دو خبر از قراردادهای جدید بازیکنان با باشگاه ابومسلم

| ۲۲۰ |
هشت فوتبالیست با باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد بستند. آدریانوآلویز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان، محمد سهیمی، روح ا... بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب زاده و محمد صنعتی از پیام خراسان با حضور در باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد خود را با تیم ابومسلم امضاء کردند. قرار داد آدریانوآلویز با این تیم، یکساله و مدت قرار داد دیگر بازیکنان دو ساله است. منبع: واحد مرکزی خبر....

دو خبر از قراردادهای جدید بازیکنان با باشگاه ابومسلم

| ۲۷۷ |
هشت فوتبالیست با باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد بستند. آدریانوآلویز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان، محمد سهیمی، روح ا... بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب زاده و محمد صنعتی از پیام خراسان با حضور در باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد خود را با تیم ابومسلم امضاء کردند. قرار داد آدریانوآلویز با این تیم، یکساله و مدت قرار داد دیگر بازیکنان دو ساله است. منبع: واحد مرکزی خبر....

دو خبر از قراردادهای جدید بازیکنان با باشگاه ابومسلم

| ۲۵۵ |
هشت فوتبالیست با باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد بستند. آدریانوآلویز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان، محمد سهیمی، روح ا... بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب زاده و محمد صنعتی از پیام خراسان با حضور در باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد خود را با تیم ابومسلم امضاء کردند. قرار داد آدریانوآلویز با این تیم، یکساله و مدت قرار داد دیگر بازیکنان دو ساله است. منبع: واحد مرکزی خبر....

نقل و انتقالات مشکی پوشان

| ۲۴۸ |
آدریانوآلویز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان، محمد سهیمی، روح الله بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب زاده و محمد صنعتی از پیام خراسان با حضور در باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد خود را با تیم ابومسلم امضاء کردند. قرار داد آدریانوآلویز با این تیم، یکساله و مدت قرار داد دیگر بازیکنان دو ساله است. منبع: واحد مرکزی خبر

نقل و انتقالات مشکی پوشان

| ۲۲۷ |
آدریانوآلویز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان، محمد سهیمی، روح الله بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب زاده و محمد صنعتی از پیام خراسان با حضور در باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد خود را با تیم ابومسلم امضاء کردند. قرار داد آدریانوآلویز با این تیم، یکساله و مدت قرار داد دیگر بازیکنان دو ساله است. منبع: واحد مرکزی خبر

نقل و انتقالات مشکی پوشان

| ۲۲۴ |
آدریانوآلویز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان، محمد سهیمی، روح الله بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب زاده و محمد صنعتی از پیام خراسان با حضور در باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد خود را با تیم ابومسلم امضاء کردند. قرار داد آدریانوآلویز با این تیم، یکساله و مدت قرار داد دیگر بازیکنان دو ساله است. منبع: واحد مرکزی خبر

نقل و انتقالات مشکی پوشان

| ۲۴۵ |
آدریانوآلویز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان، محمد سهیمی، روح الله بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب زاده و محمد صنعتی از پیام خراسان با حضور در باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد خود را با تیم ابومسلم امضاء کردند. قرار داد آدریانوآلویز با این تیم، یکساله و مدت قرار داد دیگر بازیکنان دو ساله است. منبع: واحد مرکزی خبر

نقل و انتقالات مشکی پوشان

| ۲۶۸ |
آدریانوآلویز از داماش گیلان، فرشاد بهادرانی و ابراهیم لوینیان از سپاهان اصفهان، محمد سهیمی، روح الله بهرامی، علیرضا جلیلی، محمدحسن رجب زاده و محمد صنعتی از پیام خراسان با حضور در باشگاه ابومسلم خراسان قرار داد خود را با تیم ابومسلم امضاء کردند. قرار داد آدریانوآلویز با این تیم، یکساله و مدت قرار داد دیگر بازیکنان دو ساله است. منبع: واحد مرکزی خبر

قاسمی: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم اعمال خواهد شد

| ۲۷۹ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه اعمال خواهد شد. حسین قاسمی عنوان کرد: در 20 روز آینده تغییرات کلی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم مشهد ایجاد خواهیم کرد. در حال حاضر 5 نفر عضو هیات مدیره هستند اما از این 5 نفر فقط من و بنی اسد می مانیم و 5 فرد جدید به باشگاه اضافه می شوند تا شمار اعضا به 7 نفر برسد....

قاسمی: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم اعمال خواهد شد

| ۳۳۸ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه اعمال خواهد شد. حسین قاسمی عنوان کرد: در 20 روز آینده تغییرات کلی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم مشهد ایجاد خواهیم کرد. در حال حاضر 5 نفر عضو هیات مدیره هستند اما از این 5 نفر فقط من و بنی اسد می مانیم و 5 فرد جدید به باشگاه اضافه می شوند تا شمار اعضا به 7 نفر برسد....

قاسمی: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم اعمال خواهد شد

| ۲۶۷ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه اعمال خواهد شد. حسین قاسمی عنوان کرد: در 20 روز آینده تغییرات کلی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم مشهد ایجاد خواهیم کرد. در حال حاضر 5 نفر عضو هیات مدیره هستند اما از این 5 نفر فقط من و بنی اسد می مانیم و 5 فرد جدید به باشگاه اضافه می شوند تا شمار اعضا به 7 نفر برسد....

قاسمی: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم اعمال خواهد شد

| ۲۰۷ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه اعمال خواهد شد. حسین قاسمی عنوان کرد: در 20 روز آینده تغییرات کلی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم مشهد ایجاد خواهیم کرد. در حال حاضر 5 نفر عضو هیات مدیره هستند اما از این 5 نفر فقط من و بنی اسد می مانیم و 5 فرد جدید به باشگاه اضافه می شوند تا شمار اعضا به 7 نفر برسد....

قاسمی: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم اعمال خواهد شد

| ۲۳۹ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه اعمال خواهد شد. حسین قاسمی عنوان کرد: در 20 روز آینده تغییرات کلی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم مشهد ایجاد خواهیم کرد. در حال حاضر 5 نفر عضو هیات مدیره هستند اما از این 5 نفر فقط من و بنی اسد می مانیم و 5 فرد جدید به باشگاه اضافه می شوند تا شمار اعضا به 7 نفر برسد....

قاسمی: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم اعمال خواهد شد

| ۲۳۹ |
مدیرعامل باشگاه ابومسلم گفت: تغییرات اساسی در هیات مدیره باشگاه اعمال خواهد شد. حسین قاسمی عنوان کرد: در 20 روز آینده تغییرات کلی در هیات مدیره باشگاه ابومسلم مشهد ایجاد خواهیم کرد. در حال حاضر 5 نفر عضو هیات مدیره هستند اما از این 5 نفر فقط من و بنی اسد می مانیم و 5 فرد جدید به باشگاه اضافه می شوند تا شمار اعضا به 7 نفر برسد....

با وجود عقد قرارداد با سایپا، نگودی به ابومسلم بازگشت

| ۱۸۹ |
بازیکن کامرونی تیم فوتبال ابومسلم پس از عقد قرارداد با سایپا به باشگاه سابقش بازگشت. جان نگودی روز گذشته به مشهد بازگشت و قرار است فصل آینده هم برای ابومسلم بازی کند. حسین قاسمی مدیرعامل ابومسلم با تایید این خبر گفت: این بازیکن به دلیل اینکه باشگاه سایپا به او پول نداد به مشهد بازگشته است و فصل آینده هم در تیم ما حضور خواهد داشت. با این حال نادر فریاد شیران مربی سایپا در مورد این بازیکن به خبرگزاری فارس گفت: این بازیکن روز گذشته هم صبح و بعدازظهر با تیم ما تمرین کرده است و با سایپا قرارداد دارد. منبع: فارس

با وجود عقد قرارداد با سایپا، نگودی به ابومسلم بازگشت

| ۲۴۶ |
بازیکن کامرونی تیم فوتبال ابومسلم پس از عقد قرارداد با سایپا به باشگاه سابقش بازگشت. جان نگودی روز گذشته به مشهد بازگشت و قرار است فصل آینده هم برای ابومسلم بازی کند. حسین قاسمی مدیرعامل ابومسلم با تایید این خبر گفت: این بازیکن به دلیل اینکه باشگاه سایپا به او پول نداد به مشهد بازگشته است و فصل آینده هم در تیم ما حضور خواهد داشت. با این حال نادر فریاد شیران مربی سایپا در مورد این بازیکن به خبرگزاری فارس گفت: این بازیکن روز گذشته هم صبح و بعدازظهر با تیم ما تمرین کرده است و با سایپا قرارداد دارد. منبع: فارس