نامه سرگشاده هواداران: گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است! :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

نامه سرگشاده هواداران: گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!

  • ۲۴۸
نامه سرگشاده هواداران باشگاه به مؤسسه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان... گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!  ... ما زیاران چشم یاری داشتیم... خود غلط بود آنچه می پنداشتیم! حکایت ماست و حکایت هفته نامه ی «شهرآرا» ی دیروز و روزنامه جدید و تازه تأسیس فرهنگی اجتماعی اطلاع رسانی امروز شهر مشهد که نزدیک یک ماه هست از قالب هفته نامه خارج شده و به هیأت روزنامه درآمده، ... اما گویا شوق و اشتیاق زیاد مسؤولان و تعجیل غیر منطقی آنان به رشد کمی روزنامه، به قیمت مغفول واقع شدن کیفیت و محتوای آن تمام شده و به نظر می رسد متأسفانه برخی مطالب و اخبار آن بویژه در عرصه ورزش، بسیار سخیف و بدون نگاه حرفه ای و کارشناسی منتشر می شود و بدیهی است حاصل این شتابزدگی، گاف هایی است که وقوع آن چه بسا هر از چند مدت اجتناب ناپذیر است. اما ای کاش این روزنامه 16 صفحه تمام رنگی که هر شماره در کنار لوگوی خود، عنوان «روزنامه مردم مشهد» را با تیتر درشت به چاپ می رساند، به عهد خود با مردم شهر پایبند باشد و در واقع ارگان خبری مردم مشهد باشد و نه تریبون خبری برخی افراد صاحب نفوذ در شهرها و استانهای دیگر! به تعبیری دیگر بالاخره این روزنامه باید مشخص کند که سلطان بانوی ماست یا سلطان بانوی وزیر اعظم!! دیگر این که همین اول راه، نخواهد دود چراغ نخورده و سختی کار نکشیده، راه صد ساله ی روزنامه های پرشمار و پرطرفداری همچون «خراسان» را یک شبه طی کرده و با درج اخبار اصطلاحاً گیشه پسند و بعضاً غیر مترقبه! از شمار روزنامه های برگشتی خود بکاهد! داستان از این قرار است که متأسفانه روزنام