کانون هواداران :: باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان

وبگاه اطلاع رسانی

باشگاه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان
۱۵ سال یار و همراه رسانه ای هواداران ابومسلمی

100 دستگاه اتوبوس برای انتقال هواداران به ثامن الائمه (ع)

| ۷۵۰ |
  • ۷۵۰
به گزارش اختصاصی وبلاگ رسمی هواداران ابومسلم  . باشگاه ابومسلم خراسان برای هواداران خونگرم خود در بازی مقابل مس کرمان ، 100 دستگاه اتوبوس برای انتقال به ورزشگاه بزرگ ثامن الائمه (ع) که در خارج از شهر قرار دارد ، مهیا می کند . این اتوبوس ها از 10 نقطه مهم شهر مشهد حرکت می کنند . میدان تختی ، میدان فردوسی ، میدان ازادی ، میدان شهدا ، میدان تقی اباد و ... همچنین دو هزار بلیط این بازی توسط باشگاه خریداری شده و در اختیار هواداران قرار خواهد گرفت، . و در هر بازی باشگاه ابومسلم برای وحدت یکپارچگی به هوادارن ، پیراهن تیم را هدیه می دهد. به امید موفقیت روز افزون باشگاه پرطرفدار ابومسلم خراسان و هواداران خونگرم مدیر وبلاگ رسمی هواداران ، مصطفی رحمتی

عضویت در کانون هواداران باشگاه ابومسلم خراسان

| ۱۶۴۶ |
  • ۱۶۴۶
عضویت در کانون هواداران باشگاه ابومسلم خراسان   شما هواداران خونگرم می توانید ، برای عضویت در کانون هواداران مشخصات کامل خود را در قسمت نظرات اعلام فرمائید. ...................................................... مشخصات کاملنام و نام خانوادگی :نام پدر :متولد :تلفن :نشانی : خراسان دیار ماست .......... ابومسلم افتخار ماست

نامه سرگشاده هواداران: گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!

| ۶۶۸ |
  • ۶۶۸
نامه سرگشاده هواداران باشگاه به مؤسسه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان... گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!  ... ما زیاران چشم یاری داشتیم... خود غلط بود آنچه می پنداشتیم! حکایت ماست و حکایت هفته نامه ی «شهرآرا» ی دیروز و روزنامه جدید و تازه تأسیس فرهنگی اجتماعی اطلاع رسانی امروز شهر مشهد که نزدیک یک ماه هست از قالب هفته نامه خارج شده و به هیأت روزنامه درآمده، ...

نامه سرگشاده هواداران: گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!

| ۱۰۰۴ |
  • ۱۰۰۴
نامه سرگشاده هواداران باشگاه به مؤسسه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان... گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!  ... ما زیاران چشم یاری داشتیم... خود غلط بود آنچه می پنداشتیم! حکایت ماست و حکایت هفته نامه ی «شهرآرا» ی دیروز و روزنامه جدید و تازه تأسیس فرهنگی اجتماعی اطلاع رسانی امروز شهر مشهد که نزدیک یک ماه هست از قالب هفته نامه خارج شده و به هیأت روزنامه درآمده، ...

نامه سرگشاده هواداران: گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!

| ۷۰۳ |
  • ۷۰۳
نامه سرگشاده هواداران باشگاه به مؤسسه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان... گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!  ... ما زیاران چشم یاری داشتیم... خود غلط بود آنچه می پنداشتیم! حکایت ماست و حکایت هفته نامه ی «شهرآرا» ی دیروز و روزنامه جدید و تازه تأسیس فرهنگی اجتماعی اطلاع رسانی امروز شهر مشهد که نزدیک یک ماه هست از قالب هفته نامه خارج شده و به هیأت روزنامه درآمده، ...

نامه سرگشاده هواداران: گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!

| ۷۵۵ |
  • ۷۵۵
نامه سرگشاده هواداران باشگاه به مؤسسه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان... گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!  ... ما زیاران چشم یاری داشتیم... خود غلط بود آنچه می پنداشتیم! حکایت ماست و حکایت هفته نامه ی «شهرآرا» ی دیروز و روزنامه جدید و تازه تأسیس فرهنگی اجتماعی اطلاع رسانی امروز شهر مشهد که نزدیک یک ماه هست از قالب هفته نامه خارج شده و به هیأت روزنامه درآمده، ...

نامه سرگشاده هواداران: گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!

| ۸۱۶ |
  • ۸۱۶
نامه سرگشاده هواداران باشگاه به مؤسسه فرهنگی ورزشی ابومسلم خراسان... گویا کسوت «روزنامه» بر قامت هفته نامه ی «شهرآرا» گشاد است!  ... ما زیاران چشم یاری داشتیم... خود غلط بود آنچه می پنداشتیم! حکایت ماست و حکایت هفته نامه ی «شهرآرا» ی دیروز و روزنامه جدید و تازه تأسیس فرهنگی اجتماعی اطلاع رسانی امروز شهر مشهد که نزدیک یک ماه هست از قالب هفته نامه خارج شده و به هیأت روزنامه درآمده، ...